Personelimiz

Cihat YABAN
Genel Sekreter
Fatime ÇARIKÇI
Başkanlık Sekreteri
Ebru ONUR
Ticaret Sicil Müdürü
Murat AKAR
Oda Sicil Memuru
Fatih ERTÜRK
İç Hizmetler Memuru
Cansu SARI
Evrak Kayıt Memuru