Kalite Politikamız

Üye istek ve beklentileri doğrultusunda kanun ve mevzuatların belirlediği şartlarda ve standartlarda hizmet sunmak,  üye tatminini sağlamak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek’  odamızın temel politikasıdır.

 

Bu doğrultuda;

 

- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getiririz.

 

- Süreçlerimizi sürekli kontrol eder, ölçer,  hedefler koyar ve iyileştiririz.

 

- Çalışanlarımızı bilinçlendiririz.

 

- Üye odaklı hizmet veririz.

 

- Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda altyapı ve kaynaklarımızı geliştiririz.

 

- İlçemizin kalkınması ve güçlenmesi yolunda; meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumaya ve geliştirmeye, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışırız.

 

DEVREK TSO HABERLEŞME POLİTİKASI

 

·         Belli başlı yerel gazeteler ile abonelik sistemi oluşturularak Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberler derlenerek basın arşivi hazırlanır.


·         Odamız Genel Sekreteri, yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarını yürütür.


·         Devrek Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri, çeşitli konularda görüşleri, bölgemizle ilgili haber ve röportajları web sitesinde yayınlanır ve hedef kitlemize ulaştırılır.


·         Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu her yıl yayımlanır, paydaşlarımıza ulaştırılır.


·         Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenir.


·         Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için etkinlikler düzenlenir.


·         SMS mesajları, afiş, broşür gibi yayınlar, oda ilan panosunda ve internet sayfasında etkinlik süresince duyurulur, sosyal medya aracılığıyla hedef kitlemizle paylaşılır.


·         Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesi sağlanır.


·         Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturularak, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılması sağlanır.


·         Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennileri gazete ilanları yoluyla hedef kitleye ulaştırılır.


·         Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyon (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılır.


·         Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenir.