Kalite Hedeflerimiz

KALİTE HEDEFLERİMİZ ( 2017 )

 

- Odamız mali yapısını güçlendirmek açısından yıllık aidat tahsilatlarımızda %10 artış sağlamak

 

- Faal üye sayımızı bir önceki yıla göre %2 oranında artırmak

 

- Çalışan personelimizin motivasyonunu en yüksek seviyede tutmak ve çalışan memnuniyetimizde en az %90 oranına varmak.

 

- Çalışanlarımıza yılda en az 15 saat /adam eğitim vermek

 

- Uygunsuz hizmet sunumunda %1 oranını aşmamak

 

- Üye memnuniyeti anketlerinde ölçülen üye memnuniyeti oranının en az %93 olmasını sağlamaktır