Başkan'dan

Değerli Üyelerimiz;

Gelişme ve kalkınma terimleri genel olarak incelenir iken ekonomik anlamda ele alınsa da tamamıyla kalkınmadan söz edebilmek için, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmelerle birlikte düşünülmesi çağımızın kaçınılmaz bir gerçeği olmuştur.

 

Bu düşünce ile yola çıkıldığında ülke kalkınmasından söz eder iken ülkeyi, şehirlerin kalkınmasından ayrı düşünmek imkansızdır. Ülkemizin son yıllarda ivme kazanan gelişme çizgesine hız katan makro girişimlerde kazanılan pozitif gelişmelerin, mikro uygulamalara dökülmesi bölgesel kalkınma girişimlerinin önünü açacağı tartışmasız bir gerçektir.

 

Bölgesel ekonomik kalkınmadan amaç, sanayileşmenin ülkenin belirli bölgelerinde yığılması sonucu ortaya çıkan eşitsizliği gidermek, geri kalmış bölgeleri sanayileştirerek ülkenin tüm bölgelerinde adil bir refah dağılımın sağlanmasıdır. Bunun içinde; planlama, teşvik ve organizasyonlar ile istihdam artışına yönelik eğitim çalışmaları yaparak bölgesel ekonomide, ticaret ve istihdam sahalarının geliştirilmesi sağlana bilinir.

 

Anayasamızın 135’inci maddesine istinaden kurulan ve bu amaca uygun olarak; odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve 5174 sayılı kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşumuz olan, ülkemiz genelinde 365 oda ve borsayı kapsayan, Türkiye’nin kar amacı gütmeyen en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu misyonu üstlendiği her kesimce bilinmektedir.

Devrek Ticaret ve Sanayi odası üyelerine daha kaliteli ve nitelikli bir hizmet verebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmekte iken bölgesel kalkınma planları kapsamında temel amaç olan gelişme ve kalkınmanın bölgemizde sağlanması için;

 

* Bölgemizdeki sermaye ve emeğin yoğunluk derecesine göre teknoloji seçilerek, bu yöndekifaaliyetlere öncelik verilmesi amacıyla bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması,

 

* Bölgemizin kendi kaynaklarının kullanılmasına olanak verecek yatırımların planlanması ve hayata geçirilmesi,

 

* Kamu iktisadi teşekküllerinin bölgemizde yatırım yapmalarının sağlanması amacıyla çalışmaların başlatılması,

 

* Modern teknolojiye dayalı, dayanıklı tüketim ve sermaye malları üreten yerli ve yabancı sanayicilerin bölgemize çekilmesi için gerekli aksiyon planının hazırlanarak hayata geçirilmesi,

 

* Bölgemizin yatırımcılar için cazibe merkezi konumuna getirilmesi amacıyla bölgesel vergi ve kredi olanakları gibi teşviklerin oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmaların başlatılması

 

* Bölgemizdeki işsizlik oranının düşürülmesi, teknik ve vasıflı elaman açığının giderilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin ve kurumlarının sayıca çoğaltılması gerektiği,

 

* Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden (1876-1909) itibaren hayata geçmesi beklenen Filyos Projesi dahilinde yapılacak olan, Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Limanı Projesi ile birlikte diğer sanayi alanları, depolama alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları ve çeşitli taşkın koruma yapılarını içeren bölgesel nitelikte olan bu kamu yatırımından bölgemiz ekonomisinde yaralanması amacıyla gerekli çalışmaların başlatılması,

 

* Bölgemiz nüfusunun yıllara göre incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, nüfusumuzun azaldığı görülmektedir. Bu nedenle bölgemizden göçün engellenmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Göçün engellenmesi için gerekli yatırımların yapılmasının sağlanması,

 

2000 2007 2012

DEVREK 66.518 62.790 57.366

GÖKÇEBEY 25.588 23.585 22.660

 

Devrek TSO olarak Bölgemizin gelişme ve kalkınması için yukarıda belirtmiş olduğumuz bu tespitlerin bölgemize ekonomik ve istihdam anlamında katkı sağlaması adına faaliyet planlarımıza alarak ivedilikle hayata geçirmek için Devrek TSO organ ve üyeleri ile birlikte hizmette bulunacağız. Saygılarımla.

 

Ertan CİVAK

Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı

 

Başkanın Diğer Mesajları

22
REGAİB KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Civak Regaib Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Üç aylardan birincisi olan Recep ay...

[Devamını oku...]

22
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIN KUTLU OLSUN
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğin ilan edildiği bu anlamlı günü, geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza bayram...

[Devamını oku...]

17
Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunun sene-i devriyesinde, bu kutlu günde, gönüllerimizin her zamankinden ...

[Devamını oku...]

10
“Polis Teşkilatının Kuruluşunun 170. Yıldönümü ve Polis Günü münasebetiyle, İlçemizde huzur ve güven içinde bir ortamın sağlanmasında emeği geçen tüm ...

[Devamını oku...]