Duyurular


14

 “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 01 Temmuz 2017 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Ayrıca, yerli malı kullanımına ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır. 7033 sayılı Kanunun sanayi işlemleri ve yerli malı ile ilgili maddeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

01- Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alınmış olup, sanayi siciline kayıtları yapılacaktır.

 

02- Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranacaktır.

 

03-Sanayi siciline kaydı olmadığı tespit edilen işletmelerin kayıt olmalarının sağlanmasının önü açılmıştır. Bu çerçevede işletmelerinin sanayi siciline kayıtlarının olup olmadığı yerinde tespit edilecektir. 

 

04- Kamu alımlarında orta ve yüüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilecektir. 

 

05-Sanayi Siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiş olup, bu tarihe kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacaktır. 

 

SANAYİ İŞLETMELERİ  VE İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.

Okunma Sayısı: 1099
resim