Duyurular


22

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince, sanayi işletmeleri her takvim yılı başından itibaren 4 ay içerisinde (her yıl 30 Nisan son gün) bir önceki yıla ait bilgileri içeren “Yıllık İşletme Cetvelini” bildirim ile yükümlüdür. Bu kapsamda; İl Müdürlüğümüzde sicil kaydı bulunan işletmelerin 2016 yılı üretim faaliyetleriyle ilgili “yıllık işletme cetveli” bilgilerini ve “işletme anketini” en geç 30/04/2017 tarihine kadar eksiksiz ve doğru bir şekilde www.sanayi.gov.tr adresinde yer alan “E-Hizmetler” bölümünden sisteme girmeleri gerekmektedir. Bilgilerin sisteme girilmesinde sorun yaşanmaması için son tarihin beklenmemesi, sisteme doğru ve kolay giriş yapılabilmesi için giriş sayfasında yer alan kılavuzun mutlaka okunması, sisteme girilen bilgilerin kayıt edilmeden önce kontrol edilmesi ile bilgiler kayıt edildikten sonra “İl Müdürlüğüne Gönder” butonuna tıklanarak işlemin tamamlanması ve sistem aracılığıyla kayıtlı e-posta adresinize “onaylandı” bilgi mesajının ulaştığının kontrol edilerek işlemin tamamlandığının bilinmesi gerekmektedir. Yine anılan Kanun ile; işletmeler tarafından verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri (kapanma ve faaliyete geçme hallerini) ve Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde bildirmeyenlere 914,00 TL, Sanayi Sicil Belgelerini yetkili memurlara ibraz etmeyenlere 457,00 TL, istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak bildirenlere 1833,00 TL idari para cezası uygulanacağı (2017 yılı rakamları) ayrıca indirimli elektrik tarifesinden de yararlanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Okunma Sayısı: 1523
resim